menu

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin cá nhân để đảm bảo riêng tư cho khách hàng. Trong quá trình sử dụng trang web, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp:
•   Thông tin liên lạc: họ tên, số điện thoại, email cá nhân, địa chỉ cư trú…
•   Thông tin cá nhân: sinh nhật, quốc tịch,…
•   Thông tin thẻ thanh toán (trong trường hợp khách hàng thanh toán qua thẻ).
•   Mọi thắc mắc, góp ý của quý khách cho chất lượng dịch vụ tại Sleekinthecity.com

Những thông tin trên được chúng tôi sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất gồm:
•   Xác nhận yêu cầu đặt phòng của quý khách.
•   Gửi mail liên quan đến việc lưu trú tại trang web của quý khách.
•   Phản hồi, giải đáp những thắc mắc và góp ý liên quan đến dịch vụ khách hàng.
•   Xác nhận, cập nhật hồ sơ khách hàng.
•   Thông tin tới quý du khách các dịch vụ, ưu đãi mới nhất.

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên khác như thế nào?
Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân quý khách tới các đối tác liên quan bao gồm:
•   Các công ty cùng hệ thống chúng tôi.
•   Ngân hàng và các bên cung cấp dịch vụ thanh toán để hoàn tất các giao dịch.
•   Các bên tham gia cung cấp dịch vụ cùng chúng tôi.
•   Bất kỳ bên nào tiếp nhận công việc của chúng tôi, và các bên được ủy quyền, các cơ quan pháp luật mà chúng tôi phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu.